Må du anvende tagpladeaffald som vejfyld?

Til dette spørgsmål er det korte svar ”nej”.

Nogle eternittagplader indeholder asbest, som kan medføre et sundhedsmæssigt problem. Asbeststøv kan forårsage forskellige lungesygdomme, herunder lungekræft.

Konstaterer vi på tilsyn, at du har anvendt eternitaffald som vejfyld eller lignende, vil du blive bedt om at rydde det op, hvilket kan være dyrt.

Eternitaffald, som ikke er hele tagplader, skal afleveres som farligt affald på genbrugspladsen i gennemsigtige plastiksække. Hele plader kan afleveres på genbrugspladsen uden videre foranstaltninger.

You may also like...