Er du klar over, at du kan få tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder?

Var du klar over, at du kan få tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder?

I dag gør rigtig mange landmænd allerede en stor indsats for naturen, men tilskudsordningerne skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. Der er fokus på  følgende tre tilskudsmuligheder i 2019:

  • Rydning af tilgroede arealer
  • Pleje af græs- og naturarealer
  • Forberedelse til afgræsning

Ordningerne er en del af landdistrikstprogrammet, hvor der indgår både nationale- og EU midler.

Du kan læse mere om tilskudsordningerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også følge med i, hvornår de enkelte tilskudsordninger er åbne. Ønsker du en pjece om tilskudsordningerne, kan denne udleveres ved henvendelse til Holstebro Kommune – Natur og Miljø. Pjecen indeholder en kort beskrivelse af tilskudsmulighederne, så du som lodsejer kan få et overblik over de ordninger der udbydes i Natura 2000-områderne.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

 

You may also like...