Hvad finder du på weblager?

Weblager er oprindeligt et byggesagsarkiv, men indeholder også sager vedrørende landbrug, vandindvinding, jordvarme, olietanke, kloakering, skovrejsning, minivådområder mm.

I Holstebro Kommune kan du finde den gældende produktionstilladelse på ejendommen, og det er ligegyldigt om det er en miljøgodkendelse eller en produktionstilladelse, som er fastsat ved tilsyn “i tidernes morgen”.

Det er også her du finder annoncering af naboens eller dine egne afgørelser og tilladelser i forbindelse med høring/meddelelse.

Arkivet er offentligt og åbent for alle, men enkelte sager kan være låst. Det kan skyldes at den indeholder personfølsomme oplysninger eller det kan være en fejl. Ønsker du adgang til en lukket landbrugssag, kan du kontakte husdyrbrug@holstebro.dk eller ringe på telefon nr.  96117563

Du kan tilgå arkivet på https://weblager.dk/ – her vælger du kommune og derefter kan du søge på en bestemt adresse eller se de nyeste annonceringer.

 

You may also like...