Har du hørt om puljen for erhvervsrettet jordfordeling?

Er du træt af lange køreture til marker, der ligger langt væk fra gården og arealer, der ligger spredt over et større areal?

Fra den 1. september kan du søge om tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling, på den måde kan du måske spare tid og penge. I puljen er der i alt er 10 mio. kroner til de frivillige bytteordninger.

En ny bekendtgørelse gør det muligt for landmænd til søge om tilskud, som dækker transaktionsomkostningerne, når de indgår en jordfordeling. Man kan søge om tilskud, når fem eller flere landmænd går sammen og omfordeler et areal, der er mindst 100 hektar. Derudover skal jordfordelingen føre til en besparelse på kørsel, så køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter.

En analyse fra landbrugets videnscenter, SEGES, har tidligere vist, at en landmand kan spare mellem 100 og 300 kr. for hver kilometer, afstanden mellem gården og marken bliver reduceret hvert år.

Tilskuddet er fastsat til 3.500 kr. pr. omfordelt hektar, og der stilles krav om, at et projekt mindst skal omfordele 100 hektar, men gerne flere.

Fristen for ansøgninger er den 15. november. Læs mere og søg om tilskud her.

FAKTA: Sådan søger du tilskud

  • I skal være mindst fem lodsejere, der vil lave en jordfordeling. Hvis en lodsejer ejer flere ejendomme, som inddrages i projektet, tæller det som en lodsejer.
  • I skal oprette en sammenslutning med eget cvr.nr. og Nemkonto. Sammenslutningens funktion er at facilitere selve jordfordelingen og håndtere ansøgningen om tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling herunder fordele det udbetalte tilskud til de deltagende lodsejere. Tilsagnet vil blive givet til sammenslutningen på vegne af de lodsejere, som deltager i den endelige jordfordeling. Tilskudsmodtagerne er i sidste ende de deltagende lodsejere.
  • Tilskuddet dækker primært kerneudgifterne til gennemførelsen af en jordfordeling. Det vil sige planlægningsomkostninger, afgifter og gebyrer til tinglysning og Geodatastyrelsen og landinspektør.  Dernæst gives der tilskud til ansøgning om tilskud samt administrationsomkostninger for ledelsen af sammenslutningen.
  • Det er en betingelse for at få tilskud, at du som lodsejer har betalt udgiften i første om gang og der er afsagt kendelse af jordfordelingskommissionen i projektet. Der ydes ikke forskud på tilskud, og der ydes heller ikke tilskud til forgæves forsøg på at få gennemført en jordfordeling.

 

You may also like...