Få sløjfet ubenyttede brønde og boringer

Nu har du muligheden for som privat brøndejer at søge penge til at beskytte drikkevandet bedre mod forurening.

Grundvand der springer

Der er således åbnet to puljer, som kan søges hos Miljøstyrelsen og finansieres af Drikkevandsfonden.

Formålet med den ene tilskudspulje er at sløjfe ubenyttede boringer og brønde til indvinding af grundvand, eller til brønde eller boringer, der ikke er sløjfet korrekt.

Tilskudspuljen kan søges af private ejere af brønde/boringer. Det er en betingelse at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser.

Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet.

Til denne tilskudspulje er der afsat 2 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Du finder flere oplysninger om puljen samt vejledninger og skabeloner til din ansøgning her.

You may also like...