Pas på – udsprinkling kan give anledning til forurening af vandmiljøet, hvis udsprinklingsarealet er drænet!

Du ved det sikkert allerede – der ikke må udsprinkles på vandmættede, frosne og snedækkede arealer eller arealer der skråner mod vandløb. Man skulle derfor tro, at hvis dette overholdes så er der ingen risiko for forurening. Desværre har Holstebro Kommune hen over den seneste vinter set flere eksempler på vandløbsforureninger, som kunne henføres til udsprinkling. I flere tilfælde blev det vurderet, at forureningen stammede fra et dræn i en lavning i udsprinklingsarealet, som har ført restvand direkte til vandløbet. Det er derfor vigtigt at være særlig opmærksom på om udsprinklingsarealet er drænet.

Er du i tvivl om hvor du bedst placerer dit af udsprinklingsarealet, kan du altid rådføre dig med Holstebro Kommune, som kan vejlede dig i udpegning af udsprinklingsarealet. Kontakt os på telefon: 9611 7563.

Vil du ved mere om reglerne for udsprinkling, kan du finde dem i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

You may also like...