Vær opmærksom på reglerne vedr. udsprinkling

Mange kvægbrug har over de seneste år fået etableret et udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagepladsen. Nu er efteråret kommet, og vinteren er på vej, og derfor gør vi opmærksom på, at der ikke må udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket.

Hvad så hvis opsamlingstanken bliver fyldt i en periode, hvor jorden eksempelvis er vandmættet?

Hvis opsamlingstanken bliver fyldt i en af ovenstående perioder, må restvand stadig ikke udsprinkles. Du kan derfor blive nødt til at pumpe det i din gyllebeholder.

Vi gør opmærksom på, at din opsamlingsbeholder til restvand som udgangspunkt skal være dimensioneret i henhold til byggebladet for udsprinklingsanlæg indregnet de lokale forhold. Sikre du dette, vil du som udgangspunkt have en kapacitet i beholderen til en halv måneds nedbør.

Vil du vide, hvordan du sikre, at din opsamlingsbeholder er tilstrækkelig stor, så læs mere her.

You may also like...