Pas på revner i dine belægninger

Bunden på møddingspladser, ensilagepladser og vaskepladser skal være vandtæt, så væsken fra pladsen ikke kan trænge igennem og forurene miljøet. Det er billigere at reparere skader og revner i god tid, inden pladsen bliver utæt.

Slitage, kørsel med maskiner, højtryksspuling og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningerne. Der opstår skader og revner, som giver adgang for vand og over tid vil nedbryde belægningen.

Selv det bedste, mest vandtætte materiale kan blive utæt, hvis den revner. Der er forskel på overfladiske revner og såkaldte ”kritiske” revner. Allerede revner på 0,2 – 0,3 mm (millimeter!) kan give større problemer med utætheder, hvis revnerne er gennemgående, det vil sige går fra konstruktionens inderside til yderside. Små revner udvikler sig hurtigt til større og vil med tiden medføre gennemsivning og forurening.

Det er også vigtigt, at pladsens hældning sikrer, at væsken løber fra pladsen i afløbene. Utilstrækkelig fald og lunker kan danne pytter, hvor væske kan gennemsive selv en tæt belægning. På grund af bl.a. tung trafik kan hældningen af belægningen blive ændret med tiden.

Det er en god idé at gennemgå møddingspladsen og ensilagepladsen hver gang, den bliver tømt. Vaskepladsen skal også kontrolleres løbende. Tjek pladsen ved f.eks. at hælde en spand vand ud på belægningen og se, hvor vandet løber hen.

Du skal være især opmærksom på følgende:

  • revner (selv de små)
  • utætte støbeskel
  • utætte fuger
  • lunker i overfladen
  • forkert hældning

Hold derfor løbende øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader og revner. Det er en god idé at få hjælp til reparationen, da der er mange forhold, der har indflydelse på, om resultatet bliver helt vandtæt og kan tåle belastningen, der er på pladsen.

You may also like...