Holder du øje med dit elforbrug?

Mand der sparer energi og penge

Det er en god idé at holde løbende øje med forbrug af strøm, vand eller brændstof. Det giver overblik og mulighed for at finde potentielle besparelser.

Har du en miljøgodkendelse, er der ofte et krav om, at du skal notere dit forbrug i driftsjournalen. På den måde kan du bedre se udviklingen og opdage, hvis tallene ændrer sig markant.

En anden mulighed er at sammenligne egne tal med de gennemsnitlige tal for samme type landbrug. Du kan finde gennemsnitstallene for elforbrug i Håndbogen om driftsplanlægning.

Det gennemsnitlige forbrug for svineproduktion ligger på:

  • 267 kWh pr. årsso med 7 kg produktion
  • 580 kWh pr. årsso med 30 kg produktion
  • 15 kWh pr. slagtesvin produceret fra 30 kg til slagt

Det gennemsnitlige forbrug for kvægproduktion ligger på:

  • 669 kWh per årsko i besætninger med malkestald/karrusel
  • 759 kWh per årsko i automatiske malkesystemer

Har du lavet beregningen og finder ud af, at din bedrift ligger forholdsvist højt, er det sandsynligt, at der er potentiale for besparelser. Du kan fortsætte med at kortlægge, hvor du bruger mest energi og om, der er nogle installationer, der kunne trænge til service eller udskiftning. Du kan desuden få hjælp af en energirådgiver eller dit elselskab.

I øjeblikket er der tilskudsordning til f.eks. udskiftning af belysning med LED, etablering af varmegenindvinding eller udskiftning af kedel med varmepumpe.

Du kan læse mere om tilskudsordningen på SparEnergi.dk.

You may also like...