Brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelsesarbejde 2020/2021

Vær opmærksom på din digitale postkasse.

Hvis du har haft tilsyn eller har fået behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse i løbet af perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse.

Holstebro Kommune udsender i den kommende tid faktura til kommunens landbrug, for det antal timer, som Teknik og Miljø har brugt på miljøtilsyn og/eller godkendelsesarbejde i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021, og faktura sendes til husdyrbrugets digitale postkasse.

Der er brugerbetaling for en del af det arbejde, som vi i landbrugsgruppen laver. Timesatsen reguleres årligt. For arbejde udført i 2020 er timesatsen på 333,22 kr. og i 2021 på 433,41 kr. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Det er ikke alt kommunens arbejde, der er brugerbetaling på, men kun på fx miljøtilsyn, miljøgodkendelse og lignende. Der opkræves ikke brugerbetaling for anmeldelser, den frivillige dialog eller kørsel til og fra landbruget. Ved godkendelse af husdyrbrug opkræves kun betaling for 80 % af de forbrugte timer som kompensation for, at der i godkendelsesbehandlingen indgår VVM-behandling.

Vær opmærksom ved revurdering

Hvis din virksomhed er blevet revurderet eller hvis du har modtaget en ”Afgørelse om bortfald af revurderingskrav for miljøgodkendelse” er brugerbetalingen for dette arbejde blevet faktureret som ”Tilsyn m.v. aktiviteter udenfor husdyrbruget”.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om brugerbetaling kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Du finder hele bekendtgørelsen på retsinformation ved at klikke på linket (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Har du spørgsmål til din faktura, så ring til os på tlf. 9611 7563.

You may also like...