Pas på med drænspuling

Drænspuling er et stort problem for fisk og smådyr, hvis okker ender i vandløbet. Herning Kommune har lavet en kort lille oplysende film om emnet.

Okker – Vedligeholdelse af dræn og grøfter i okkerområder

Det er helt normalt at spule drænsystemet efter behov, men okkerslam som spules ud i vandløbet kan kvæle alt liv i vandløbet. Det bliver betegnet som en forurening, og det er strafbart for både landmand og/eller entreprenør. Sand der spules ud i vandløbet kan også være et problem for gydende fisk.

Man kan sagtens vedligeholde sit drænsystem uden at det giver anledning til forurening af vandløbet. Det kan gøres på følgende måder:

  • Etabler en rensebrønd på drænsystem, som kan lukkes af ud mod vandløbet og herfra pumpe det beskidte drænvand op på en mark, i god afstand af vandløb og andet beskyttet natur.
  • Lav en afskærende grøft, hvori vedligeholdelsen kan foregå og som kan tilbageholde okker og sand
  • Du kan også opsamle det beskidte drænvand i en beholder og pumpe vandet op på en mark, i god afstand af vandløb og andet beskyttet natur.

Vær opmærksom på at du ikke må nydræne eller ændre drænsystemerne i okker-potentielle områder eller i beskyttet natur, uden myndighedernes tilladelse. Spørg din kommune eller kig på www.miljoeportal.dk, hvis du er i tvivl din jord er okker-potentiel.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *