Vandhuller og søer

Har du et vandhul eller en sø på din ejendom og er i tvivl om hvilke regler, der gælder, så er her lidt hjælp til dig:

Hvornår er en sø/et vandhul omfattet Naturbeskyttelseslovens § 3?

Søer og vandhuller er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvis de er over 100 m2 store, og der har udviklet sig et naturligt dyre- og planteliv i tilknytning til søen/vandhullet.

Søer og vandhuller er også beskyttet, hvis de er under 100 m2 og står i tilknytning til en anden naturtype f.eks. en mose eller en eng, der allerede er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Søer og vandhuller, der ikke opfylder størrelseskravet, men som ligger ved et beskyttet vandløb og dermed udgør en del af vandløbet eller som er en integreret del af en beskyttet naturtype er ligeledes omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvad betyder beskyttelsen ?

Beskyttelsen betyder, at der ikke uden tilladelse må foretages ændringer i tilstanden af disse søer og vandhuller. Ændring af tilstanden kan ske ved for eks. oprensning, udvidelse, tørlægning mv. Søer og vandhuller, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens må ikke sløjfes uden tilladelse.

Kan jeg hindre at min sø/vandhul blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens?

Man kan ikke hindre at en sø/vandhul blive omfattet af beskyttelsen, hvis den er over 100 m2, er i tilknytning til en anden naturtype, ligger ved et beskyttet vandløb etc. Det afgørende er at der har udviklet sig et karakteristisk naturligt dyre- og planteliv i tilknytning til søen/vandhullet.

Hvor kan jeg se at min sø/vandhul er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3?

Du kan på Miljøportalen/arealinformation se om din sø / dit vandhul er beskyttet.

Vil du vide mere

Naturbeskyttelseslovens § 3, selvom det ikke er registreret som beskyttet, da det kan være overset på luftfotos pga. træer/bevoksninger omkring søen/ vandhullet. Derfor er det altid en god ide, at kontakte os inden du går i gang med tiltag, der vedrører en sø/ et vandhul på din ejendom.

Du kan kontakte os på telefon 9611 7566 eller på e-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...