En ubenyttet boring/brønd skal sløjfes

Ubenyttet boring/brønd

Ubenyttet boring/brønd

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes, når de ikke længere er i brug (f.eks. hvis markvandingstilladelsen er udløbet eller ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk).

Kravet om sløjfning gælder også, hvis du støder på en gammel brønd eller boring, som der ellers ikke var kendskab til.

Hvorfor skal brønden/boringen sløjfes?

Brønde/boringer er åbne forbindelser mellem jordoverfladen og grundvandet. Derfor er der risiko for, at forurenende mikroorganismer og kemiske stoffer siver ned til grundvandet. Desuden kan de udgøre en risiko for dyr og mennesker, som kan falde i brønden. Derfor har politikerne i Holstebro Kommune besluttet, at ubenyttede anlæg skal sløjfes.

Hvordan foregår sløjfningen?

En sløjfning skal foretages af en brøndborer. Du må ikke selv sløjfe anlægget – heller ikke selvom boringen ikke er særlig dyb.

Ved sløjfningen fjerner brøndboreren installationerne i brønden/boringen. Anlægget renses, fyldes med rene materialer og forsegles. Forseglingen sikrer, at der ikke kan ske en forurening af grundvandet via anlægget.
Du skal selv betale for sløjfningen af anlægget.
Når sløjfningen er foretaget, udfylder brøndboreren et skema, som han sender til GEUS. Dette skema anser kommunen som kvittering for, at sløjfningen er foretaget. Du skal sørge for, at kommunen får en kopi af skemaet.

Hvor finder jeg oplysninger om registrerede boringer?
Du kan finde flere oplysninger på Boringsdatabasen eller på arealinfo .

Har du gode (eller dårlige) erfaringer med at sløjfe boringer, så er du velkommen til at skrive en kommentar her på bloggen: Har du spørgsmål til en boring så kan du enten skrive eller ringe til os på tlf. 9611 7563.

You may also like...