Rottebekæmpelse i Holstebro Kommune 2021/2022

I perioden 1. november til 28. februar vil udvalgte ejendomme*, få besøg af Kommunens rottebekæmper.

Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordning.

Forud vil Holstebro Kommune tage kontakt til den enkelte grundejer, med henblik på aftale om tilsynsbesøg.

Ved tilsynsbesøget vil den kommunale rottebekæmper sammen med grundejer, gennemgå ejendommen og tilstødende arealer, for tegn på rotter ude så vel som inde.

Hvis ejer eller dennes repræsentant udebliver, vil rottebekæmperen jf. rottebekendtgørelsen gennemgå ejendommen udendørs, ved tegn på rotter, vil der blive oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelse vil blive igangsat.

*Tilsynspligtige ejendomme er i rottebekendtgørelsen defineret som, ”Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker”.

Ved mistanke om rotter

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette fortsat anmeldes på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk/rotter

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

https://utahstories.com/2014/12/why-the-excellence-concerts-at-gallivan-are-excellent/

You may also like...