Få styr på affaldet – også det farlige.

Når du har en virksomhed der producerer affald, er du ansvarlig for at affaldet bortskaffes korrekt. Alt der er egnet til genanvendelse, skal genanvendes.

Farligt affald

Spildolie hører under betegnelsen farligt affald, men er samtidig en type affald, der kan genanvendes. Det er dog ikke tilladt at genanvende spildolie selv, og det skal derfor bortskaffes via godkendt modtager. Når vi kommer på miljøtilsyn, skal du altså kunne dokumentere, at din spildolie er bortskaffet via godkendt modtager.

Hvis du får spildolien afhentet af et firma, kan du fremvise kvittering for afhentning. Får du foretaget service af maskiner på værksted, kan du fremvise kvittering for service. Det accepterer vi også som dokumentation.

Farligt affald er ikke kun spildolie, men også andre typer som medicinrester, akkumulatorer, asbestplader, mv. Det må kun opbevares op til 1 år på virksomheden, herefter skal det bortskaffes.

You may also like...