Ønsker du fleksibilitet i din produktionstilladelse?

Ønsker du fleksibilitet i din produktionstilladelse?

Er du træt af, at din produktionstilladelse er baseret på  antallet af dyr? Er du træt af, at skulle holde dig inden for et bestemt vægtinterval? Eller er du bare generelt træt af ikke at have en fleksibilitet i din produktionstilladelse?

Så kan det være at en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter stipladsmodellen er noget for dig.

Med stipladsmodellen får du tilladelse til et produktionsareal med et eller flere staldsystemer. Du kan eksempelvis vælge ”Slagtesvin og smågrise”, hvorefter du kan producere, det du kan på det ansøgte produktionsareal og staldsystem uden at skulle tænke på antallet af smågrise eller slagtesvin og ikke mindst vægtintervallet.

Har du kvæg, kan du også få en stor fleksibilitet ved eksempelvis at vælge ”Alle kvæg”, så du ikke skal tænke på hvor mange kalve, kvier og køer du præcis producerer.

Der skal naturligvis ansøges om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Du kan læse mere om stipladsmodellen i dette blogindlæg.

Du kan læse mere om dine muligheder på Holstebro Kommunes hjemmeside..

You may also like...