Nye miljøregler for mellemstore fyringsanlæg (1-50 MW)

Skal du installere et nyt mellemstort fyringsanlæg?

Så skal du være opmærksom på nye miljøregler! Et mellemstort fyringsanlæg er et energianlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt (herefter nævnt som effekt) mellem 1-50 Megawatt (MW).

Uanset hvilken brændselstype der anvendes, skal du være opmærksom på nye miljøregler, hvis du installerer et mellemstort fyringsanlæg. Tidligere var fyringsanlæg med en effekt på 5 MW eller mindre ikke omfattet af miljøreglerne, når anlægget brugte gasolie, naturgas o.l. som brændsel.

Det betyder, at alle nyetablerede mellemstore fyringsanlæg skal anmeldes til Holstebro Kommune inden ibrugtagning. For anlæggene gælder en række miljøregler bl.a. egenkontrol, støjgrænser, overholdelse af grænseværdier på eksempelvis støv og NOx, alt efter hvilket brændsel dit fyringsanlæg anvender og antal driftstimer.    

Jeg har allerede et mellemstort fyringsanlæg?

Så skal du være opmærksom på, at dit mellemstore fyringsanlæg skal anmeldes til Holstebro Kommune. Bestående mellemstore fyringsanlæg mellem 1 – 5 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, skal senest den 1. september 2028 anmeldes til Holstebro Kommune. Er din anmeldelse fyldestgørende og overholder dit anlæg miljøreglerne (som nævnt ovenfor), godkender Holstebro Kommune det. Har du et fyringsanlæg med en effekt på 1 MW eller derover, der fyrer med biogas eller fast biomasse såsom halm, skal du allerede nu kontakte Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune skal føre miljøtilsyn med dit fyringsanlæg, og fremover bliver det en del af det almindelige miljøtilsyn på dit landbrug. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din kommune for hjælp og vejledning om miljøreglerne på området.

Er du i tvivl om korrekt fyring af dit halmfyr? Læs mere her.

Reglerne gælder ikke…

… hvis du har et fyringsanlæg med en effekt på mindre end eller lig 5 MW, der udelukkende anvender uforarbejdet husdyrgødning fra fjerkræ som brændsel.

Du kan læse mere om miljøkravene for mellemstore fyringsanlæg her.

You may also like...