Frisk kalve- og hestemøg skal ikke i markstak

Dybstrøelse skal være komposteret, inden den må lægges i markstak. Derfor må frisk kalve- eller hestegødning ikke placeres i markstak, inden den først er komposteret i stalden, på en møddingsplads eller i en lukket container.

Ifølge reglerne skal materialet i markstakken være ensartet, kompostlignende og med et tørstofindhold på mindst 30 %. Markstakken må ikke afgive saft.

Hvornår er gødningen så tilstrækkelig komposteret?

  • Dybstrøelse fra kvæg (og heste) der har ligget i stalden mindst 3-4 måneder i gennemsnit
  • Dybstrøelse fra fjerkræstalde der har ligget i stalden mindst 1-2 måneder i gennemsnit

Hvornår er gødningen IKKE tilstrækkelig komposteret?

  • Dybstrøelse fra kalve med hyppig udmugning
  • Hestegødning fra hestebokse med hyppig udmugning
  • Oprensningsmateriale (gødning og halm) fra pelsdyr
  • Strøelse fra ædepladser

Du skal desuden være opmærksom på yderligere krav til markstakke, som du kan læse om her.

You may also like...