Fyrer du miljø- og nabovenligt?

Mange landmænd vælger at fyre med halm, da det er både billigt og CO2 neutralt. Det er dog vigtigt, at holde øje med halmfyret og sikre, at driften foregår korrekt. Når forbrændingen foregår optimalt, får du en bedre udnyttelse af halmen og samtidig undgår du skadelige stoffer i røgen. Hvis du følger følgende fire simple råd, gør du det godt for både dig, miljøet og dine naboer.

1.Vær opmærksom på røgens farve

Er røgen usynlig, foregår forbrændingen optimalt. I optændingsfasen kan der gå ca. 20 minutter, hvor der kommer røg fra halmfyret. Det bør aftage, og der bør komme næsten usynlig hvidlig røg fra halmfyret. Er røgen mørk i farven, er det tegn på dårlig forbrænding. 

2.Fyr med tørt halm, der opbevares indendørs

Vandindholdet i halm bør ikke kommer over 20%, da det har betydning for dannelse af røg. Et højt vandindhold forringer desuden fyrets virkningsgrad og øger risikoen for kondensdannelse og tæring, som skader fyret. Det er indholdet af alkalimetaller, der giver risiko for dannelse af syre ved kondensdannelse. Derfor er det en fordel at fyre med gråt halm (halm, der efter modning og høst har fået meget regn på marken), da dette har et lavere indhold af alkalimetaller end gult halm.

3. Husk ugentlig rengøring

For at sikre en god brændselsudnyttelse er det vigtigt, at kedelflagerne og konvektionsrørene rengøres en gang om ugen. Hyppig rengøring kan hæve udnyttelsen med op til 10 %. For at begrænse brandfaren er det desuden vigtigt at gøre rent og fjerne spildt halm i fyrrummet og omkring halmfyret.

4. Vær opmærksom på tegn på soddannelse

Du skal være opmærksom på soddannelse, da det tyder på en ufuldstændig forbrænding. Du skal derfor sikre en tilstrækkelig høj temperatur i brændkammeret, så stofferne afbrændes og varmen udnyttes.

Er du i tvivl, om halmfyret kører optimalt, er det en god idé at snakke med din skorstensfejer.

Hvad med asken?

Asken fra halmfyret (såkaldt bioaske) skal opbevares overdækket på en møddingsplads, i en container eller lignende. Bioaske må ikke opbevares i markstak. Midlertidigt (op til 14 dage) må asken opbevares i marken inden udbringning, men der må ikke være fare for forurening af vand eller fare for spredning ved vind. Du finder reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Regler for nyetablerede halmfyr

Hvis du etablerer et nyt halmfyr (med fyringseffekt under 1 MW) skal du være opmærksom på de nye regler i Brændeovnsbekendtgørelsen. Der stilles skærpede krav til udledning af kulilte (CO), flygtige kulbrinter (OGC) og støv, og udledningen skal dokumenteres ved en prøvningsattest. Skal du etablere fyringsanlæg med fyringseffekt over 1 MW, skal du være opmærksom på, at det skal overholde en række krav og det skal anmeldes til kommunen. Du kan læse mere om fyringsanlæg over 1 MW her .


You may also like...