Miljøtilsyn – forbered dig på gennemgang af vilkår

Når du har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse, vil der være en række vilkår, du skal overholde. Vi gennemgår dine vilkår, når vi kommer på miljøtilsyn, og du skal dokumentere, at vilkårene er overholdt.

Gennemgang af vilkår

Gennemgang af vilkår

Vilkårene kan handle om journaler, du skal føre i løbet af året. Det er f.eks. forbrug af el, vand og diesel. Det kan også være egenkontrol af gyllebeholder og ventilationsanlæg.

Vilkårene kan også indeholde krav om, at du fremlægger mere komplicerede beregninger, som du måske vil have din konsulent til at hjælpe dig med før tilsynet. Det er f.eks. hvis du har vilkår omkring fodring, hvor du skal fremlægge beregninger, der viser at en korrektionsfaktor er overholdt. Det kan også være vilkår omkring beregninger af kølingseffekten, når du har et forsuringsanlæg.

Har du oplevet, at der er vilkår, der er svære at dokumenterer eller har du andre erfaring med vilkårskontrol – gode og dårlige, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os enten her på bloggen eller på husdyrbrug@holstebro.dk.

You may also like...