Hvad gør du med dine forskellige typer af affald?

På et husdyrbrug kan der være mange typer af affald. De forskellige typer af affald er opdelt i følgende kategorier:

 • Genanvendelse – jern, metal, pap, papir, olietønder, karton, asfalt, dæk, beton, mursten, isoleringsmateriale, ren afdæknings plastik, storsække, tegl, træ, træpaller, rent wrapfolie.
 • Farligt affald – Batterier, olie, spildolie, klude og andet med olierester, maling, lak, oliefiltre, spraydåser – også tomme.
 • Forbrændingsegnet – kemikaliedunke(skyllede), snavset afdæknings plast, snor, bindegarn, tom emballage fra vandbaseret maling, paller med maling/spild.
 • Dagrenovation – fra husholdning.
 • Returordning – elektronikaffald, pærer, elsparepæere, lysstofrør, EU paller, spildolie
 • Deponi -tagplader, PVC (hård og blød), isoleringsmateriale, opfej fra værksted eller lignenede.

Listen er ikke udtømmende og nogle typer af affald kan indgå i flere kategorier alt efter type og aftale med leverandør. læs mere på https://nomi4s.dk/for-virksomheder/affaldsguide-virksomheder

Hvordan bortskaffes de forskellige typer af affald?

 • Genanvendelse – mindre mængder kan afleveres på genbrugspladsen – ellers find godkendt modtager i affaldsregistreret
 • Farligt affald – op til 200 kg/år på genbrugspladsen – ellers find godkendt modtager i affaldsregistreret
 • Forbrændingsegnet – kan afleveres på Nomi4S’s behandlingsanlæg eller anden modtager fra affaldsregistreret
 • Dagrenovation – benyt den kommunale indsamlingsordning eller godkendt modtager fra affaldsregistreret.
 • Returordning – aftales med leverandør.
 • Deponi – mindre mængder kan afleveres på genbrugspladsen. Du kan også aflevere det på Nomi4S’s behandlingsanlæg eller anden modtager fra affaldsregistreret

You may also like...