Husk fluebekæmpelsen

Det varmere vejr betyder, at fluesæsonen er over os – og det er vigtigt hele tiden at have fokus på fluebekæmpelsen. Vi besøger hvert år rigtig mange husdyrbrug, og vores erfaring viser, at man med udmugning og systematisk larvebekæmpelse kan komme meget langt i retning af en effektiv fluebekæmpelse.

Det er vigtigt at have styr på fluebekæmpelsen og tage problemet i opløbet ved at lave rutinemæssig fluebekæmpelse hele året. Selvom problemet er de voksne fluer, så opnås det bedste resultat ofte ved at bekæmpe fluerne i larvestadierne med et larvebekæmpelsesmiddel (larvicid).

Er der allerede mange voksne fluer på husdyrbruget, skal man bekæmpe fluerne og forhindre, at fluerne finder egnede steder at lægge æg. Her har håndtering af husdyrgødning og staldhygiejne stor betydning. Daglig rengøring ved at fjerne rester af foder og gødning, overdækning af gødning / oprensningsmateriale samt brug af smøremidler som f.eks. fluesnore er således også vigtige værktøjer i fluebekæmpelsen.

Du kan læse mere om fluer og bekæmpelse af fluer i retningslinjerne udgivet af Aarhus Universitet her.

You may also like...