Husk at både markstakke og møg på møddingsplads skal være overdækket – også selvom der er daglig tilførsel.

Det er kun de ældre udmugningsanlæg med snegletransport og keglemødding, som er undtaget fra kravet om fast overdækning.

Eksempel på keglemødding
(billede udlånt af JH Agro)

Fordele ved at overdække husdyrgødning:

  • Forebyggelse af lugtgener
  • Forebyggelse af fluegener
  • Forebyggelse af punkt forurening eller forurening til vandmiljøet
  • Lavere ammoniakfordampning til omgivelserne
  • Højere gødningsværdi

Husk også at det kun er komposteret husdyrgødning, som må placeres i markstak. Se vejledning om opbevaring af husdyrgødning.

You may also like...