Hvad er farligt affald og hvordan bortskaffer du det?

Regler om håndtering og bortskaffelse af farligt affald

Har du helt styr på, hvordan du skal håndtere farligt affald? Her får du en oversigt over affaldstyper og regler:

Farligt affald er:

 • Spildolie
 • Oliefiltre
 • Medicinaffald (kanyler, sprayflasker, tomme ampuller, medicinrester m.v.)
 • Akkumulatorer

For farligt affald gælder:

 • Farligt affald skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres som beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald
 • Farligt affald skal transporteres og afhændes til en godkendt transportør/modtager (se listen)
 • Farligt affald kan også afleveres på alle kommunens genbrugspladser mod betaling (pr. kg affald)
 • Medicinaffald kan afleveres til dyrlægen
 • Kvittering for bortskaffelse af farligt affald skal opbevares i 5 år.

Eksempler på korrekt opbevaring, håndtering og bortskaffelse:

 • Spildolie skal opbevares i egnede beholdere (tydeligt mærket med indhold) med tætsluttende låg, på tæt bund med opkant eller i spildbakke, uden mulighed for afløb til kloak, jord, afløb mv.
 • Oplagspladsen/spildbakken skal være under tag, og have en størrelse, så den kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed, hvis denne lækker
 • Olieskift udført ved serviceaftale på værksted og udstedt faktura accepteres som dokumentation for korrekt bortskaffelse af spildolie/oliefiltre.

Du kan læse mere i affaldsbekendtgørelsen.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...