Tagged: Hyppig udslusning

Hyppig udslusning

Den 1. maj 2023 trådte nye regler i kraft vedrørende udslusning af gylle fra svinestalde. Hyppig udslusning er udslusning af gylle, når gyllehøjden i kummen når 10 cm dog max hver 7. dag. Loven...