Bruger du ikke din beholder, kan du nemt tage den ud af drift

Bruger du ikke din beholder længere, kan du vælge at tage den ud af drift. Så slipper du for beholderkontrollen.

Gyllebeholder

Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m3) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3 skal kontrolleres hvert 5. år.

Sådan gør du
Ønsker at tage beholderen ud af drift, skal det meddeles til kommune. Det gør du på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol.

Beholderen skal tømmes og rengøres
Tages beholderen ud af drift, skal den tømmes og rengøres. Der er ikke længere krav om, at gyllebeholderen skal gøres uanvendelig, hvis den tages ud af drift.

Du kan altid tage din beholder i brug igen
Vil du tage beholderen i brug igen, skal du forinden indsende en anmeldelse til kommunen. Er det længere siden end henholdsvis 5 eller 10 år at beholderen sidst har gennemgået beholderkontrol, skal beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant inden den tages i brug igen.
Mere information vedrørende beholderkontrol kan du finde på: www.beholderkontrol.dk

You may also like...