Tilskud til læhegn

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af Naturpakken, og der er etableret en national tilskudsordning. Du kan derfor søge tilskud til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land.
Tilskuddet skal give flere læhegn, der kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet, hvorved man sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Der er i 2019 afsat en pulje på 10 mio. kroner til tilskud til læhegn og småbeplantninger.

Ansøgningsfristen hos Miljøstyrelsen er 2. september 2019.

Det er et krav for at få tilskud, at man planter mange blomstrende træer og buske, der giver pollen og senere bær til glæde for insekter og fugle.

Man kan søge tilskud til læhegn og småplantninger uanset, om man har en lille jordlod eller et stort landbrugsareal.

Tilskuddet er på 60.000 kr. pr. hektar og 15 kr. pr. meter vildthegn.

Læse mere om, hvordan man søger tilskud her.

You may also like...