Klima-lavbundsordning – Nyt tilskud åbner 1. februar

Er du landmand, og har du lavtliggende jord, så kan du fra 1. februar søge om tilskud via den helt nye klima-lavbundsordning.

Som lodsejer kan du fremover få op til 128.000 kroner i tilskud for hver hektar lavbundsjord, du tager ud af drift. Tilskuddet dækker engangskompensation, som dækker værditab af jorden, samt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

Miljøstyrelsen åbner den nye lavbundsordning for ansøgning 1. februar. Du kan søge indtil 15. april. Du finder link til ansøgning her

Miljøstyrelsen afholder et digitalt informationsmøde den 4. februar. Her kan man høre om mulighederne i den nye tilskudsordning og få svar på, hvordan man søger og gennemfører et lavbundsprojekt. Læs mere om informationsmødet her.

Formål og krav

Den nye ordning til udtagning af lavbundsjord kaldes klima-lavbundsordningen, idet hovedformålet med ordningen er, at mindske udledningen af klimagasser. Ordningen har også fokus på øvrige klima-, miljø- og naturmål bl.a. at skabe ny natur og et renere vandmiljø. 

Fra den 1. februar kan man på hjemmesiden www.mst.dk/lavbund tegne sin jord ind og se, hvilke nationale interesser et lavbundsprojekt vil understøtte. Mindstearealet for et lavbundsprojekt er 10 hektar.

For at få tilskud skal bl.a. dræning og jordbearbejdning ophøre. Måske skal nedgravede vandløb åbnes, eller bunden af vandløbet skal hæves. Man kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Du kan læse mere om kravene til lavbundsprojekterne her.

Hvem kan søge

Den nye lavbundsordning kan både søges af enkeltpersoner, virksomheder og fonde, og der kan både udtages lavbundsarealer af enkelte lodsejere og laves store fællesprojekter, hvor kommunerne kan stå som ansøger.

Du er derfor også meget velkommen til at kontakte Holstebro Kommunes Team Vand og Ressourcer, hvis du har forslag til større projekter med flere lodsejere.

Team Vand og Ressourcer kan kontaktes på telefon: 9611 7564 eller mail: TM-VandogNaturPostkasse@holstebro.dk

You may also like...