En ny fælles klageportal

Ønsker du at klage over en miljøtilladelse eller -godkendelse – så skal du benytte den nye fælles klageportal for Nævnenes Hus.

Den nye klageportal trådte i kraft den 27. august 2018 – du finder den her.

I perioden fra den 22. august til og med den 26. august har det ikke været muligt at klage over en miljøgodkendelse/tilladelse. Er klagefristen i din sag udløbet i denne periode, har du mulighed for at indgive din klage senest den 30. august 2018 på kpo.naevneneshus.dk. Du kan også indgive klagen via den nye klageportal inden den 30. august 2018, og klagenævnet vil se bort fra overskridelsen af klagefristen.

Nævnenes Hus er netop nu i gang med at overflytte klagesager fra den gamle portal til den nye portal, og har du en igangværende klagesag, vil du modtage en mail om, at der er oprettet en ny klage, samtidigt vil du få oplyst dit nye klagenummer.

Du kan læse meget mere om den nye klageportal her.

You may also like...