Brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelsesarbejde 2019/2020

Holstebro kommunes arbejde i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelsesarbejde er omfattet af brugerbetaling og timesatsen reguleres årligt. For arbejde udført i 2019 er timesatsen på 328,62 kr. og i 2020 på 333,22 kr.

Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Det er ikke alt kommunens arbejde, der er brugerbetaling på, men kun på fx miljøtilsyn, miljøgodkendelse og lignende. Der opkræves ikke brugerbetaling for anmeldelser, den frivillige dialog eller kørsel til og fra landbruget. Ved godkendelse af husdyrbrug opkræves kun betaling for 80 % af de forbrugte timer som kompensation for, at der i godkendelsesbehandlingen indgår VVM-behandling.

Hvis du vil vide mere om brugerbetaling kan du læse bekendtgørelsen på retsinformation ved at klikke på linket (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside

Har du spørgsmål, så ring til os på tlf. 9611 7563.

You may also like...