Vær opmærksom din digitale postkasse

Hvis du har haft tilsyn eller har fået behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse i løbet af perioden fra den 6. november 2017 til den 2. november 2018, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse.

Holstebro Kommune udsender i den kommende tid faktura til kommunens landbrug, for det antal timer, som Natur og Miljø har brugt på miljøtilsyn og/eller godkendelsesarbejde i perioden fra den 6. november 2017 til den 2. november 2018, og faktura sendes til husdyrbrugets digitale postkasse.

Der er brugerbetaling for en del af det arbejde, som vi i landbrugsgruppen laver. Timesatsen reguleres årligt. For arbejde udført i 2017 er timesatsen på 318,04 kr. og i 2018 på 322,49 kr. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Det er ikke alt kommunens arbejde, der er brugerbetaling på, men kun på fx miljøtilsyn, miljøgodkendelse og lignende. Der opkræves ikke brugerbetaling for anmeldelser, den frivillige dialog eller kørsel til og fra landbruget. Ved godkendelse af husdyrbrug opkræves kun betaling for 80 % af de forbrugte timer som kompensation for, at der i godkendelsesbehandlingen indgår VVM-behandling.

Hvis du vil vide mere om brugerbetaling kan du læse bekendtgørelsen på retsinformation ved at klikke på linket (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Har du spørgsmål til din faktura, så ring til os på tlf. 9611 7563.

You may also like...