Tilsynskampagner i år 2016 og 2017

Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med husdyrbrug og/eller industrivirksomheder som målgrupper. Den 15. december 2015 vedtog Holstebro Kommunes udvalg for Natur, Miljø og Klima, at de kommende 2 års tilsynskampagner (2016 og 2017) for husdyrbrug skal fokusere på henholdsvis:

  • 2016: Informationskampagne omkring olietanke og plasttanke. Formålet med kampagnen er at gøre det lettere for virksomhederne at opstille plasttanke efter reglerne, så risikoen for olieudslip reduceres.

Olietank

  • 2017: Fluebekæmpelse på minkfarme. Formålet med kampagnen er at få fokus på fluebekæmpelsen på minkfarme. Miljøstyrelsen og Kopenhagen Fur har i 2015 gennemført flere forsøg med fluebekæmpelse på minkfarme, og resultaterne heraf forventes at blive offentliggjort i løbet af næste år. En kampagne i forlængelse heraf vil give mulighed for at formidle eventuelle gode erfaringer fra disse forsøg.

Fluebekæmpelse

Med tilsynskampagner forstås en afgrænset, målrettet og koordineret tilsynsindsats omkring et konkret miljøtema. Kommunalbestyrelsen bestemmer selv tema og målgruppe inden for husdyrbrugs- og virksomhedsområdet. Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...