Tagged: Revurdering

Hvad er en revurdering?

Er dit husdyrbrug miljøgodkendt, er du måske bekendt med reglerne om, miljøgodkendelsen skal revurderes 8 år efter den er blevet meddelt. Efter den første revurdering, skal miljøgodkendelsen revurderes løbende og mindst hvert 10. år....