Tagged: Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Miljøtilsyn – Hvordan er din markstak placeret?

Ved miljøtilsyn skal vi se på dine markstakke. Først og fremmest er det kun komposteret dybstrøelse, der må lægges i en markstak. Dvs. dybstrøelse der har ligget i stald eller på møddingsplads og komposteret...

Pas på olieforurening ved tankning

Pas på olieforurening ved tankning

Hvis du har en olietank stående til tankning med dieselolie, skal du være opmærksom på, hvordan det foregår, og hvordan pistolen er placeret. Når vi kommer på miljøtilsyn, ser vi på, om der er...

Olietank – Plast versus stål

Ståltank eller plastiktank. Det er ikke lige meget, hvad du vælger. Når du skal have ny olietank, kan det måske være svært at beslutte om den skal være fremstillet af plastik eller stål. Der...

Hvad gennemgås ved et miljøtilsyn

Når høsten er ved at være i hus, så begynder tilsynssæsonen for alvor. Når jeg eller en af mine kollegaer fra landbrugsgruppen kommer på tilsyn, så vil vi gå en tur rundt på hele bedriften med fokus...

Møddingspladsen

Hvordan skal din møddingsplads være indrettet for at den faste husdyrgødning opbevares korrekt? Møddingspladsen skal være tæt, dvs. der må ikke være revner i møddingsbund og sidevægge. Møddingspladsen skal være udført af bestandige materialer, som...