Tagged: Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Pas på olieforurening ved tankning

Pas på olieforurening ved tankning

Hvis du har en olietank stående til tankning med dieselolie, skal du være opmærksom på, hvordan det foregår, og hvordan pistolen er placeret. Når vi kommer på miljøtilsyn, ser vi på, om der er...

Kortere tilsynsrapporter

Din tilsynsrapport bliver kortere

I landbrugsgruppen arbejder vi konstant på at forbedre vores kommunikation til dig, så de informationer vi sender ud er korte og præcise. Du vil derfor fremover modtage kortere tilsynsrapporter, og vi håber, du vil...

Årets tilsynsplan 2017

Et nyt tilsynsår er begyndt. I tilsynsåret 2017 skal landbrugsgruppen gennemføre 143 basistilsyn, 72 prioriterede tilsyn samt en informationskampagne vedr. fluebekæmpelse på minkfarme. Sammenlagt cirka 215 planlagte tilsyn. De fleste tilsyn bliver varslet cirka 14 dage inden...

Tilsynskampagner i år 2016 og 2017

Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med husdyrbrug og/eller industrivirksomheder som målgrupper. Den 15. december 2015 vedtog Holstebro Kommunes udvalg for Natur, Miljø og Klima, at de kommende 2 års tilsynskampagner (2016 og 2017) for husdyrbrug skal...

Hvad gennemgås ved et miljøtilsyn

Når høsten er ved at være i hus, så begynder tilsynssæsonen for alvor. Når jeg eller en af mine kollegaer fra landbrugsgruppen kommer på tilsyn, så vil vi gå en tur rundt på hele bedriften med fokus...