Tagged: Fast overdækning

Fast overdækning af gyllebeholdere er et krav for nogle

Overdækning af gyllebeholdere er i nogle tilfælde et lovkrav. Formålet er at reducere ammoniakfordampning og/eller lugtemission (lugtgener). Hvis du vil bygge en ny gyllebeholder skal du være særlig opmærksom i følgende situationer:  Har du...