Pas på naturen når du pløjer

Når der skal pløjes efter høsten er det vigtigt, at man er opmærksom på de beskyttede naturtyper, der ligger rundt omkring i landskabet.

Pløjning

Naturarealer over en vis størrelse er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det gælder heder, overdrev, enge, moser, strandenge og søer. Her må der ikke ske nogen form for jordbehandling (dog gælder der særlige regler for de mere omdriftsprægede enge).

Du kan se, hvad der er registreret af beskyttede naturarealer på din ejendom, her:

Tryk på værktøjsbilledet øverst til højre, så kan du zoome ind og arbejde med kortet. Luftfotos ligger under ’Arealinformation’ til højre. De beskyttede naturtyper klikkes frem ved at gå ind under ’Naturbeskyttelse og Natura2000…’ til venstre på skærmen.

Generel information om de beskyttede naturtyper kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside her.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...