Fast overdækning af gyllebeholdere er et krav for nogle

Overdækning af gyllebeholdere er i nogle tilfælde et lovkrav. Formålet er at reducere ammoniakfordampning og/eller lugtemission (lugtgener).

Hvis du vil bygge en ny gyllebeholder skal du være særlig opmærksom i følgende situationer:

  •  Har du svin eller pelsdyr og skal beholderen etableres mindre end 300 meter fra naboerne er der krav om fast overdækning eller lignende teknologi.
  • Søger du godkendelse eller tilladelse til en gyllebeholder inden for en afstand af 300 meter fra en række beskyttede naturtyper (højmoser, lobeliesøer, heder, overdrev og ammoniakfølsomme søer), er der i de fleste tilfælde krav om fast overdækning. Beholderen kan dog være undtaget for kravet, hvis der på anden måde benyttes ammoniakreducerende tiltag (f.eks. syre). De ammoniakreducerende tiltag skal være optaget på Miljøstyrelsens liste som teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Læs mere i teknologibladene og i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...