Opdaterede ”Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme”

Fluebekæmpelse er et lovkrav på din pelsdyrfarm, og der er nu kommet nye og bedre retningslinjer, der indeholder helt konkrete råd til forebyggelse og bekæmpelse af fluer på din minkfarm.

Retningslinjerne giver dig:
• 8 helt konkrete forebyggende driftsmetoder.
• 5 råd til typer af midler, som kan anvendes mod fluer på minkfarme.
• En gennemgang af 7 steder på farmen hvor du med fordel kan rette kræfter og bekæmpelsesmidler.
• En gennemgang af øvrige fluer der kan findes på farmen.
• Link til bl.a. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.
• Det hele er krydret med et fint billedmateriale.

Retningslinjerne giver en rigtig fin gennemgang af de områder på farmen, hvor fluelarverne hyppigst optræder, og som derfor bør være særlige fokusområder i forhold til rengøring. F.eks. renholdelse af kanter og sider på gyllerender, rengøring eller overdækning af hvalpenet. Områder, som Holstebro Kommune ofte har kunnet konstatere, giver problemer ved miljøtilsyn.

Desuden afliver retningslinjerne også myten om, at minkfluerne skulle opformeres i flydelaget på gyllebeholdere. Larverne af lille stueflue kan ikke overleve og udvikle sig nede i selve flydelaget i gyllebeholderen. Kun i de tilfælde, hvor der er tilført fast gødning ovenpå flydelaget uden omrøring, vil der kunne ses en klækning af minkfluer i gyllebeholderne.

Brug af kalk indgår ikke som en del af retningslinjernes forebyggelse og bekæmpelse af lille stueflue. Det er ikke i dag dokumenteret, at kalk har en effekt på den lille stueflue. Kalk har dog mange andre gode egenskaber, men i forhold til forebyggelse af flueproblemer, er det rengøringen før udbringningen af kalken, som giver en effekt.

Retningslinjerne indeholder et afsnit om brug af kemiske insektmidler og fælder og et afsnit om hvilke andre fluer, du finder på farmen. Endeligt finder du links til Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase og Miljøstyrelsens: Særligt om pelsdyr.

Se Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme.

You may also like...