Miljøtilsyn – kender du alderen på din olietank?

Når vi kommer på miljøtilsyn, skal vi vurdere om din olietank overholder reglerne. Det gælder både for tanke til fyringsolie og tanke til dieselolie.

Det vigtigste du skal holde øje med er alderen på din olietank. Der er krav til hvor gammel en olietank må blive, afhængigt af typen:

  • Overjordisk plasttank:  25 år
  • Overjordisk ståltank:  30 år
  • Nedgravet ståltank m. glasfiber: 40 år

En del nyere ståltanke har fået indlagt ekstra beskyttelse og kan så blive 10 år ældre, altså 40 år. Dette kan du læse på tankattesten. Du kan altid kontakte os i Natur og Miljø for at få hjælp til at finde alderen på din olietank.

En overjordisk olietank skal desuden altid have overfyldningsalarm og påsat tankmærkat med alder, størrelse, tank nr, osv. For en nedgravet olietank er det nødvendigt med en tankattest, da mærkaten sjældent er synlig på studser over jorden.

Du kan læse mere om stål og plast olietanke her.

You may also like...