Majs ved vandløb – er din majs i fare?

Holstebro Kommune er ved at udføre vandløbsvedligeholdelse efter fastsatte terminer i de enkelte vandløbsregulativer. Kommunens entreprenør er blevet opmærksom på, at der mange steder står uhøstet majs ned til vandløbene vest i kommunen. Ved vedligeholdelse med mejekurv er der behov for et arbejdsbælte på ca. 3 m, hvilket betyder at det visse steder bliver nødvendigt at køre i kanten af majsmarken, hvis den ikke forudgående er høstet. Det vil så omfatte ca. 1 m udenfor den dyrkningsfri bræmme fastlagt efter vandløbsloven.

Eventuelle spørgsmål kan rettet til biolog Jakob Larsen på tlf. 96117798

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelse

You may also like...