Ingen ændringer i udvikling af dyrehold i Holstebro Kommunes oplande

Oplandstallene har betydning for dig, der enten har en miljøgodkendelse under behandlingen eller overvejer at indsende en ansøgning.

Den 19. december 2016 har Miljøstyrelsen offentliggjort de nye oplandstal. I Holstebro Kommune er der ingen ændringer i oplandstallene.

Det betyder at udvikling i dyrehold fortsat er stigende i Felsted Kog i Nissum Fjord, Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning samt Ringkøbing Fjord.

Fjord

Udvikling i dyrehold er fortsat faldende i mellem- og yderfjorden i Nissum Fjord, Kaas Bredning, Venø Bugt og Sallingsund.

Hvis antallet af producerede dyr i et opland stiger, så stiller Holstebro Kommune krav om, at nitratudvaskningen fra udbringningsarealerne ikke må overstige udvaskningen fra plantebrug. Hvis antallet af producerede dyr i et opland er faldende, så gælder husdyrlovens almindelige beskyttelsesniveau.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...