Hvornår fik du sidst kontrolleret gyllebeholder?

gyllebeholder

Der kan gå op til 10 år mellem en gyllebeholder skal kontrolleres. Derfor tænker man ikke på gyllebeholderkontrollen i dagligdagen, og den går let i glemmebogen.

Manglende beholderkontrol er en af de ting vi ofte oplever i forbindelse med tilsyn på landbrug – med en indskærpelse til følge. Vi oplever også, at mange landmænd ikke er opmærksomme på, at deres beholdere er omfattet af 5-års kontrol, fordi beholderen ligger tæt på et vandløb eller en sø.

Vi har gennemgået alle ajle- og gyllebeholdere i vores systemer, så vi kan sende en påmindelse til de landmænd, der skal have deres beholdere kontrolleret i løbet af 2019. I nogle tilfælde har vi vurderet, at en beholder er omfattet af 5-års beholderkontrol ud fra luftfoto og tilgængeligt kortmateriale. Er du uenig, skal der fortages en vurdering af beholderen ud fra de konkrete forhold.

I øjeblikket sender vi breve til alle der mangler at få fortaget en beholderkontrol. Mange af disse breve ender ved landmænd, der ikke var klar over, at de var omfattet af 5 års beholderkontrol eller hos landmænd, der har sat dyrene ud, men stadigt har registreret en aktiv gyllebeholder.

Hvis en gyllebeholder ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning længere, skal kommunen skriftligt orienteres i form af en erklæring om at beholderen tages ud af drift. Denne erklæring kan du finde her.

Har du modtaget et brev om manglende beholderkontrol, og er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller er du uenig med os i vores vurdering, så kontakt landbrugsgruppen på telefon 9611 7563.

Generel information vedrørende 10 års beholderkontrol kan findes på hjemmesiden www.beholderkontrol.dk/

 

overdækket gyllebeholder

You may also like...