Hvad kan man indenfor anmeldeordningen

Hvad er anmelderordningen
Anmelderordningen blev sat i verden i 2011 for at husdyrbrug, der ønskede mindre ændringer ikke nødvendigvis skulle have en miljøgodkendelse.

Siden 2011 har Holstebro Kommune udarbejdet i hundredevis af afgørelser efter anmelderordningen. Holstebro Kommune har i disse sager en sagsbehandlingstid på under 2 måneder inklusiv liggetid inden sagen påbegyndes, hvilket vi selv er meget tilfredse med.

Hvad kan du anmelde?
Der er rigtigt mange ting, der kan anmeldes i anmelderordningen. Ønsker du eksempelvis en halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre kan det anmeldes. Ensilagepladser, gødningsopbevaringsanlæg og en eventuel velfærdsudvidelse af stalden indgår også som en del af anmelderordningen. Til alle disse sager skal der udover en afgørelse efter anmelderordningen også gives en byggetilladelse før byggeriet må gå i gang.

Indenfor anmelderordningen er der også mulighed for at lave et skift af dyretype. Skift af dyretype skal som hovedregel foregå inden for samme dyregruppe, eks, fra slagtesvin til smågrise, men alle dyregrupper kan konverteres til kvæg.

Har du svin, og ændre du vægtintervallerne, er det vigtigt at få dette anmeldt i henhold til anmelderordningen om skift i dyretype. Hvis ikke du anmelder ændringer i vægtintervallerne, er der stor sandsynlighed for, at det bliver indskærpet over for dig næste gang, vi kommer på tilsyn. Du skal eksempelvis, hvis du øger slagtevægten til mere end hvad du har tilladelse til, anmelde dette således, at du producere lidt færre dyr, men med en øget slagtevægt. Det samme gør sig gældende ved ændret slagtealder på slagtekyllinger.

I anmelderordningen er det også muligt, at lave emissionsorienteret produktionstilpasning, både hvis du har en miljøgodkendelse, eller hvis du ikke har en. Endvidere giver anmelderordningen også mulighed for at afprøve miljøeffektive teknologier, dette gælder dog kun for miljøgodkendte husdyrbrug.

Anmelderordningen giver også mulighed for, at anmelde dyr til naturafgræsning uden at skulle have en miljøgodkendelse.

Det er i anmelderordningen også muligt at skifte til økologisk svineproduktion, hvis du allerede producere svin.

Krav
I anmelderordningen er der opsat nogle helt specifikke krav til det som du kan anmelde, og der kan ikke dispenseres for disse krav. Eksempelvis er der for nogle af ordningerne en række afstandskrav, som der ikke kan dispenseres fra. For at se krav til de enkelte anmelderordninger henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...