Hvad gør du med dine gamle asbesttagplader?

Asbestplader

Asbestplader

Har du et oplag af gamle tagplader liggende, så du altid lige kan skifte en tagplade, der er gået i stykker?

Vi oplever til tider, når vi kommer på tilsyn, at der ligger et mindre oplag af asbesttagplader på husdyrbruget. Ifølge reglerne må man ikke opsætte tagplader, der indeholder asbest, heller ikke selv om det blot er for at udskifte en gammel asbesttagplade, der er gået i stykker. Når tagplader indeholder asbest, betragter vi dem som affald, og du skal aflevere dem til deponi på Nomi4s.

Hvordan ved du om dine tagplader indeholder asbest?
På tagpladerne skal der være angivet et nummer. Starter nummeret med 0 eller 1, er der tale om tagplader indeholdende asbest. Starter nummeret med 4 eller 5, er de uden asbest og må derfor anvendes. Har tagladerne intet nummer, skal du betragte dem som asbestplader.

Stumper fra tagplader skal afleveres i en lukket gennemsigtig pose på Nomi4s.

Asbestplader

Asbestplader

You may also like...