Dialog om erhverv og miljø i ”lommeformat”

Velkommen til HolstebroFarmers
Velkommen til HolstebroFarmers

HolstebroFarmers

Vi vil gerne både være erhvervsvenlige og samtidig værne om vores natur og miljø. Derfor er vi glade for at præsentere Holstebrofarmers blog og App. Målet med bloggen og App’en er, at præsentere miljølovgivningen på en anderledes måde i ”lommeformat”, samt illustrere Holstebro Kommunes forventninger til miljøarbejdet på landbrugsbedrifterne.
Det er vores håb, at App’en vil give brugerne en nemmere adgang til informationer og genveje til mere udførlige oplysninger. Herudover er det udvalgets håb, at bloggen vil skabe en platform for en anderledes dialog i øjenhøjde mellem kommunen og erhvervslivet.

Med HolstebroFarmers blog og App håber vi, at erhvervsvenligheden og natur- og miljøbeskyttelse kan fremmes i Holstebro Kommune.

På vegne af Udvalget for Natur, Miljø og Klima vil jeg derfor byde alle landmænd i Holstebro Kommune samt andre interesserede velkommen til HolstebroFarmers.

På vegne af Udvalget for Natur, Miljø og Klima
Anne Lise Holst Jensen

You may also like...