Dialog mellem kommune og erhverv har fremmet sagsbehandlingen af hastesager

Den 7. juni var det sidste frist for ansøgning om tilskud gennem moderniseringspuljen, hvor kvægbrug kunne søge tilskud til nybyg, tilbyg og renovering af staldanlæg til malkekvæg eller slagtekalve. Ansøgningerne bliver bedømt ud fra et pointsystem, hvor miljø- og byggetilladelser udgør en vigtig del af den samlede vægtning.

I forbindelse med puljen har Holstebro Kommune, i dialog med erhvervet, valgt at opprioritere sagsbehandlingen af de ansøgninger, der kunne komme i betragtning til tilskuddet.

Holstebro Kommune kan med tilfredshed konstatere, at det har været muligt at behandle alle indkomne ansøgninger, der har været indsendt med et ønske om at komme i betragtning til tilskudsordningen, og hvor ansøger har været i dialog med Holstebro Kommune vedrørende tilskudsordningen, inden fristens udløb. Dette betyder, at alle de nødvendige miljø- og byggetilladelser er meddelt i tide til, at landmanden har haft mulighed for at indsende ansøgning til moderniseringspuljen.

Der har været tryk på kedlerne, og alene i det første halvår er der behandlet 33 ansøgninger om miljøgodkendelse. Til sammenligning blev der i hele 2015 behandlet 47 ansøgninger om miljøgodkendelse. Dette har kun været muligt pga. af det gode samarbejde mellem kommune og erhvervet.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...