Author: Helene Kiærskou

Alle skal fremover benytte Klageportalen

Den 28. januar 2015 trådte den obligatoriske brug af Klageportalen i kraft. Det betyder, at borgere, virksomheder og organisationer som ønsker at klage over afgørelser fremover skal indsende klagen igennem klageportalen. Hvis du er borger, skal du...

Lidt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding

Fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding Tilladelser til markvanding gives som udgangspunkt for 15 år. Det er indvinders pligt at ansøge om fornyelse eller evt. ændringer af fx indvindingsmængden. Holstebro Kommune kontakter ikke indvinder for...

Fluebekæmplse

Husk fluebekæmpelsen

Den varme sommer har betydet, at mange naboer til husdyrbrug har været plaget af fluegener henover sommeren. Holstebro Kommune har i juli måned modtaget mange flueklager fra naboer til husdyrbrug – især minkfarme. Det...