Author: Helene Kiærskou

Tjek din produktionstilladelse på weblager.dk

Alle landbrugsejendomme med et erhvervsmæssigt dyrehold, har en gældende produktionstilladelse. Er du i tvivl om hvor mange dyr, du må have, kan du altid finde den gældende produktionstilladelse på weblager.dk. Landbrugsgruppen har lagt samtlige...

Hvad er en revurdering?

Er dit husdyrbrug miljøgodkendt, er du måske bekendt med reglerne om, miljøgodkendelsen skal revurderes 8 år efter den er blevet meddelt. Efter den første revurdering, skal miljøgodkendelsen revurderes løbende og mindst hvert 10. år....

Hvad gennemgås ved et miljøtilsyn

Når høsten er ved at være i hus, så begynder tilsynssæsonen for alvor. Når jeg eller en af mine kollegaer fra landbrugsgruppen kommer på tilsyn, så vil vi gå en tur rundt på hele bedriften med fokus...

Alle skal fremover benytte Klageportalen

Den 28. januar 2015 trådte den obligatoriske brug af Klageportalen i kraft. Det betyder, at borgere, virksomheder og organisationer som ønsker at klage over afgørelser fremover skal indsende klagen igennem klageportalen. Hvis du er borger, skal du...

Lidt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding

Fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding Tilladelser til markvanding gives som udgangspunkt for 15 år. Det er indvinders pligt at ansøge om fornyelse eller evt. ændringer af fx indvindingsmængden. Holstebro Kommune kontakter ikke indvinder for...

Fluebekæmplse

Husk fluebekæmpelsen

Den varme sommer har betydet, at mange naboer til husdyrbrug har været plaget af fluegener henover sommeren. Holstebro Kommune har i juli måned modtaget mange flueklager fra naboer til husdyrbrug – især minkfarme. Det...