Author: Helene Kiærskou

Hvad gennemgår vi under et miljøtilsyn

Når jeg eller en af mine kollegaer fra landbrugsgruppen kommer på tilsyn, så vil vi gå en tur rundt på hele bedriften med fokus på potentielle miljømæssige problemer. Under miljøtilsynet får vi en snak om...

Kortere tilsynsrapporter

Din tilsynsrapport bliver kortere

I landbrugsgruppen arbejder vi konstant på at forbedre vores kommunikation til dig, så de informationer vi sender ud er korte og præcise. Du vil derfor fremover modtage kortere tilsynsrapporter, og vi håber, du vil...

Tjek din produktionstilladelse på weblager.dk

Alle landbrugsejendomme med et erhvervsmæssigt dyrehold, har en gældende produktionstilladelse. Er du i tvivl om hvor mange dyr, du må have, kan du altid finde den gældende produktionstilladelse på weblager.dk. Landbrugsgruppen har lagt samtlige...

Hvad er en revurdering?

Er dit husdyrbrug miljøgodkendt, er du måske bekendt med reglerne om, miljøgodkendelsen skal revurderes 8 år efter den er blevet meddelt. Efter den første revurdering, skal miljøgodkendelsen revurderes løbende og mindst hvert 10. år....

Tilsynskampagner i år 2016 og 2017

Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med husdyrbrug og/eller industrivirksomheder som målgrupper. Den 15. december 2015 vedtog Holstebro Kommunes udvalg for Natur, Miljø og Klima, at de kommende 2 års tilsynskampagner (2016 og 2017) for husdyrbrug skal...