Årets tilsynsplan 2017

Et nyt tilsynsår er begyndt. I tilsynsåret 2017 skal landbrugsgruppen gennemføre 143 basistilsyn, 72 prioriterede tilsyn samt en informationskampagne vedr. fluebekæmpelse på minkfarme. Sammenlagt cirka 215 planlagte tilsyn.

De fleste tilsyn bliver varslet cirka 14 dage inden tilsynet. Er du forhindret i at deltage eller passer tidspunktet ikke, så kontakt os, så vi kan finde et andet tidspunkt. Det er også en god ide, at kontakte os, hvis der er særlige forholdsregler, vi skal tage i forbindelse med et tilsyn på netop din bedrift.

Du skal være opmærksom på, at vi sender tilsynsvarslet til husdyrbrugets digitale postkasse, så det er en god ide, at tjekke denne jævnligt.

Hvor tit kommer kommunen på tilsyn
Kommunen fører tilsyn med de mest miljøtunge husdyrbrug (kategori 1-virksomheder) 1-3 gange inden for en 3-årig periode (frekvensen afhænger af risikovurderingen). Øvrige, ikke-godkendelsespligtige husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) føres der tilsyn med mindst én gang inden for en 6-årig periode. Kommunen skal yderligere hvert år føre tilsyn med en vis procentdel af husdyrbrugene i de to kategorier (prioriterede tilsyn).

Et basis tilsyn er en gennemgang af husdyrbrugets samlede miljøforhold og der indgår som minimum et fysisk tilsyn på husdyrbruget.  Undtaget herfra er dog i visse tilfælde tilsyn med landbrug, der har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 (arealgodkendelse).

Et prioriteret tilsyn, er et tilsyn udover basistilsynet, der er målrettet husdyrbrug, hvor kommunen ud fra miljørisikoscoren vurderer, at der skal føres flere tilsyn med bestemte områder. Det prioriterede tilsyn kan være et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

You may also like...