Holstebro Farmers For landmænd i Holstebro Kommune

2017-03-02 0

Rotter ved landbrug

Kommunerne har brug for hjælp fra borgerne i kampen mod rotter. Derfor er en række kommuner gået sammen om en kampagne, der fortæller om, hvad man kan gøre for at forebygge mod rotter og...

Frostvejr 0

Udbringning af gylle på frossen jord

Fra den 1. februar må der igen bringes gylle ud på markerne. Vær dog opmærksom på, at det ikke er tilladt at udbringe gylle på frossen jord. Hvordan tolker landbrugsgruppen ”frossen”? Miljøstyrelsen kom i...

Kortere tilsynsrapporter 0

Din tilsynsrapport bliver kortere

I landbrugsgruppen arbejder vi konstant på at forbedre vores kommunikation til dig, så de informationer vi sender ud er korte og præcise. Du vil derfor fremover modtage kortere tilsynsrapporter, og vi håber, du vil...

Yes done tick over check box isolated 0

Årets tilsynsplan 2017

Et nyt tilsynsår er begyndt. I tilsynsåret 2017 skal landbrugsgruppen gennemføre 143 basistilsyn, 72 prioriterede tilsyn samt en informationskampagne vedr. fluebekæmpelse på minkfarme. Sammenlagt cirka 215 planlagte tilsyn. De fleste tilsyn bliver varslet cirka 14 dage inden...

Ubenyttet boring/brønd 0

En ubenyttet boring/brønd skal sløjfes

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes, når de ikke længere er i brug (f.eks. hvis markvandingstilladelsen er udløbet eller ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk). Kravet om sløjfning gælder også, hvis du støder på...