Holstebro Farmers For landmænd i Holstebro Kommune

Farligt affald 0

Få styr på affaldet – også det farlige.

Når du har en virksomhed der producerer affald, er du ansvarlig for at affaldet bortskaffes korrekt. Alt der er egnet til genanvendelse, skal genanvendes. Spildolie hører under betegnelsen farligt affald, men er samtidig en...

Genbrugsplads 0

Sådan bruger du genbrugspladsen

Du skal bortskaffe erhvervsmæssigt affald via godkendt modtager. Du kan selv vælge, om du vil benytte en genbrugsplads i Holstebro Kommune eller en anden godkendt modtager. Vælger du en af genbrugspladserne til erhvervsaffald i...

Opbevaringsaftaler 0

Husker du skriftlige opbevaringsaftaler?

Husker du skriftlige opbevaringsaftaler, når du laver aftale om opbevaring af gylle på en anden ejendom? Vi oplever ofte på tilsyn, at der kun eksisterer mundtlige aftaler om opbevaring af husdyrgødning på andre ejendomme....

2017-03-02 0

Rotter ved landbrug

Kommunerne har brug for hjælp fra borgerne i kampen mod rotter. Derfor er en række kommuner gået sammen om en kampagne, der fortæller om, hvad man kan gøre for at forebygge mod rotter og...

Frostvejr 0

Udbringning af gylle på frossen jord

Fra den 1. februar må der igen bringes gylle ud på markerne. Vær dog opmærksom på, at det ikke er tilladt at udbringe gylle på frossen jord. Hvordan tolker landbrugsgruppen ”frossen”? Miljøstyrelsen kom i...

Kortere tilsynsrapporter 0

Din tilsynsrapport bliver kortere

I landbrugsgruppen arbejder vi konstant på at forbedre vores kommunikation til dig, så de informationer vi sender ud er korte og præcise. Du vil derfor fremover modtage kortere tilsynsrapporter, og vi håber, du vil...